تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ - ۰:۴۷

اندیمشک نوین: نیروهای جهادی و بسیج پس از وقوع سیل در خوزستان ، به امداد رسانی و کمک سیل‌زدگان در شهرهای مختلف منجمله شوش پرداختند.

اندیمشک نوین: نیروهای جهادی و بسیج پس از وقوع سیل در خوزستان ، به امداد رسانی و کمک سیل‌زدگان در شهرهای مختلف منجمله شوش پرداختند.

اخبار ایران و جهان

اخبار آبادان

Untitled Document