تاریخ : ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ۲۲:۴۳

اندیمشک نوین: شهردار اندیمشک گفت: چند واحد صنفی به دلیل امتنان از پرداخت بدهی خود به شهرداری پس از اخطار‌های مکرر پلمب شدند.

اندیمشک نوین: شهردار اندیمشک گفت: چند واحد صنفی به دلیل امتنان از پرداخت بدهی خود به شهرداری پس از اخطار‌های مکرر پلمب شدند.

 

به گزارشاندیمشک نوین، شریفی فر شهردار اندیمشک گفت: چند واحد صنفی به دلیل امتنان از پرداخت بدهی خود به شهرداری پس از اخطار‌های مکرر از سوی واحد اجرای احکام این اداره پلمب شدند.

او بیان داشت: علت پلمپ آن‌ها عوارضات و جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده، که پس از بررسی تخلفات و ارائه گزارشات از سوی واحد کنترل و نظارت شهرداری، و صدور رای کمیسیون، واحد اجرای احکام پس از چند مرحله اخطار کتبی و پرداخت نکردن از سوی مالکان اقدام به پلمب آنان نمود.

شریفی فر با بیان اینکه مسیر‌های تردد این واحد‌های صنفی بدهکار با نیوجرسی مسدود گردید افزود: شهرداری نهادی خدماتی است که با درآمد‌های ناشی از عوارضات اداره می‌شود و پرداخت نکردن آن از سوی شهروندان منجر به خلل در خدمت رسانی خواهد شد.

اخبار ایران و جهان

اخبار آبادان

Untitled Document