در این راستا مأموران پلیس آگاهی استان خوزستان با اقدام فنی و اطلاعاتی متهم به قتل را در یکی از شهرهای استان تهران شناسایی و پس از نیابت قضایی متهم را که قصد فرار داشت را درون خودرویش دستگیر و به پلیس آگاهی خوزستان دلالت دادند.

قاتل در بازجوی های پلیس به قتل راننده دنا در اندیمشک اعتراف کرد و علت این قتل را اختلافات قبلی اعلام کرد.

متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضایی شد.